« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: บทเรียนหลักภาษามลายูบทที่หนึ่ง กลุ่มคำในภาษามลายู  (อ่าน 1220 ครั้ง)
fatimah
Full Member
***
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 196


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 10:33:32 PM »

กลุ่มคำ (Golongan Kata)
     ในภาษามลายู คำถูกจัดออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

1.   คำนาม  (kata nama)
2.   คำกริยา (kata kerja)
3.   คำคุณศัพท์ (kata sifat/adjektif)
4.   คำหน้าที่ (kata tugas)

     คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และนามธรรม ในภาษามลายูแล้ว คำนามจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
             1. วิสามัญนามหรือนามเฉพาะ  อาทิ Tengku Abdurrahman (เติงกู อับดุรเราะห์มาน) Kuala Lumpur (กรุงกัวลาลัมเปอร์) ฯลฯ
    2. สามัญนามหรือนามทั่วไป อาทิ budak (เด็ก ) ayam (ไก่ ) buku  (หนังสือ ) rumah (บ้าน )  kebaikan(ความดี )
    3. สรรพนาม อาทิ saya (ฉัน ) kami (พวกเรา) anda (คุณ)kamu (พวกเธอ) dia (เขา ) mereka (พวกเขา)เป็นต้น
 
    คำกริยา คือคำที่บ่งบอกถึงการกระทำหนึ่งๆที่ทำขึ้นโดยผู้กระทำหนึ่งๆ คำกริยามี 2 ชนิดคือ
 1. สหกรรมกริยา กล่าวคือคำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับ อาทิ makan (กิน ) minum (ดื่ม ) baca (อ่าน )  tulis ( เขียน) เป็นต้น
2. อกรรมกริยา กล่าวคือคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับ เช่น mandi  (อาบน้ำ )  berjalan  ( เดิน ) tidur ( นอน)   bersenam  ( ออกกำลังกาย) เป็นต้น

    คำคุณศัพท์ คือคำที่แสดงหรือชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะ สี  ขนาด รูปร่าง ของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และนามธรรม  อาทิ baik  (ดี )  jahat (ชั่ว )  mudah (ง่าย )   payah (ยาก ) dekat (ใกล้ )  jauh(ไกล )   besar (ใหญ่ )   kecil(เล็ก ) cepat (เร็ว )  lambat (ช้า )  เป็นต้น

   คำหน้าที่ คือกลุ่มที่มีบทบาทต่างๆในประโยคโดยไม่สามารถจัดคำเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มของคำนาม คำกริยา หรือคำคุณศัพท์ คำหน้าที่ๆสำคัญในภาษามลายูได้แก่
1. คำเชื่อม (kata hubung) อาทิ dan (และ) atau (หรือ)
2. คำอุทาน (kata seru) อาทิ amboi (โอ้โห้ )   aduh  (โอ้ย )
3.  คำบ่งบอกกาล (kata bantu aspek) อาทิ telah (แล้ว) sedang (กำลัง )   akan (จะ )         
4. คำปฎิเสท (kata nafi)อาทิ bukan (ไม่ใช่) tidak (ไม่ )
5. คำเน้นคุณศัพท์ (kata penguat) อาทิ benar(จริงๆ )    sangat(มากๆ ) terlalu (เหลือเกิน )
 6. คำบุพบท(kata sendi)  อาทิ dari (จาก ) kepada  (แก่ )  untuk(เพื่อ )   และอื่นๆ   


แบบฝึกหัด
1 . ระบุชนิดของคำต่อไปนี้ว่าจัดอยู่ในกลุ่มคำใด 

  sekolah       pelajar      sempit            melihat      dengan        
  kereta         ambil       duduk        supaya           dari             
  di                perahu   cerdik        luas          dapur


2. ยกตัวอย่างของกลุ่มคำต่อไปนี้
คำนาม   คำกริยา   คำคุณศัพท์   คำหน้าที่
1.         
2.         
3.         


3. เติมคำที่เหมาะสมลงในที่ว่าง
•   ………..yang sedang menulis surat itu?
•   Adun sedang …….buku di perpustakaan.
•   ………akan pergi ke Yala bila?
•   Anda datang …….mana?
•   Saya suka…….susu sebelum tidur.
•   Mengapakah baju ini sangat……

บันทึกการเข้า
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป: